Padelregler

Padelregler påminner mycket om tennis, men det finns vissa skillnader. Vi kommer kortfattat gå igenom de viktigaste reglerna som gäller kring serven, väggarna, hur man vinner poäng och hur själva poängen räknas.

Planen och antalet spelare

En vanlig padelplan där man spelar dubbel (två i varje lag) ska planen vara 20 meter lång och 10 meter bred. I mitten delas planen av i två delar där varje lag ska vara på varsin sida. I mitten är det ett nät och på sidorna avgränsas planen av både glas och galler.

Poängräkning

Padel eller padeltennis räknas poängen exakt som tennis. Matchen spelas bäst om 3 eller 5 set och i varje set gäller det att vinna 6 game. Ett game räknas poängen på följande vis: 0, 15, 30, 40, game. Vid 40-40 eller s.k. deuce, måste ett lag vinna med två poäng i följd. Om ett lag vinner en poäng och det andra laget vinner nästkommande poäng blir ställningen återigen 40-40. 

Som nämndes ovan behöver ett lag vinna 6 game (minst 2 fler än motståndaren) först för att vinna ett set. Om resultatet är 5-5 måste man vinna med 7-5. Om det skulle istället bli 6-6 i ett game avgörs det genom ett avgörande game som kallas för tiebreak. Tiebreak spelas först till 7 vunna game, där vinnaren även här måste vinna med minst två poäng.

Serve

Matchen börjas genom att ena laget servrar. Serven i padel är annorlunda än serven i tennis. I padel ska bollen alltid studsa först en gång i marken bakom ena serverutan innan tillslaget. Den som servrar får inte överskrida linjen. Efter man har studsat bollen en gång bakom serverutan ska bollen slås underhands eller i midjehöjd vid bollträff. Serven ska slås diagonalt och studsa i motståndarens serveruta. Om bollen sedan träffar glaset är den giltig, däremot om den träffar gallret är den felaktig. Serven går om den är giltig fast bollen träffar nätet först. Precis som i tennis har man två servrar. Om båda servarna är felaktiga får motståndarlaget poäng. 

Väggarna

Det som skiljer sig kanske mest från tennis är att padelbanan har väggar runt banan. Glasväggarna kanske inte ser ut att ha ett större syfte, men väggarna är de facto en stor del av padel. Vilka regler gäller det kring gallret och glaset? Om bollen studsar en gång på din planhalva är det tillåtet att låta bollen studsar i glaset för att sedan slå iväg bollen. Så länge bollen inte studsar två gånger på din planhalva. Man kan också slå bollen på sin egna glasvägg för att få över bollen på motståndarens planhalva.

Bollen är giltig om bollen studsar i marken en gång och sedan på gallret. Däremot gäller inte detta vid serven. Till skillnad från glasväggarna får man inte använda gallret på sin egna sida för att slå över bollen.

Om bollen istället träffar först på motståndarens glasvägg eller galler räknas bollen som ute. Så länge inte motståndaren “räddar” den genom att ta bollen innan den nuddar glasväggen eller gallret. 

Hur vinner man poäng?

I padel eller padeltennis vinner man poäng om:

  • Bollen studsar i motståndarens planhalva två gånger.
  • Motståndaren slår bollen i nätet utan att bollen studsar över till din egna planhalva först.
  • Motståndaren slår ut bollen från planen utan att bollen träffar din egna planhalva först.
  • Det andra laget slår bollen så att den träffar först dina egna glasväggar/ galler. 
  • Motståndarlaget slår bollen i gallret på sin egna sida.
  • En av spelarna i det andra laget träffar bollen på ett annat sätt än sitt eget padelrack, till exempel med någon kroppsdel.
  • En eller två personer i motståndarlaget träffar bollen minst två gånger innan de får över bollen.
  • Motståndaren nuddar nätet eller nätstolpen.
  • Motståndarlaget inte nuddar eller slår tillbaka en giltig boll i situationer där ditt egna lag smashar bollen så den antingen hamnar utanför banan eller kommer tillbaka till din egna planhalva.
  • Spelaren i motståndarlaget slår bollen framför nätet. Däremot är det tillåtet för motståndarna att göra det i situationer där ditt egna lag smashar så att bollen studsar tillbaka från bakväggen.